- Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2017

Nagyböjt: a „hét szó” és a megváltás műve

          Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt, a húsvéti készület ideje. Minden évben elérkezik ez az időszak, a maga állandó, stabil kereteivel, fegyelmével, ugyanakkor a jó irányába való változásra, változtatásra való készség talán legintenzívebb megjelenésével.

          Nekem évről-évre nagy segítséget jelent, ha keresek valamilyen szempontot, vezérfonalat a készülethez (bár jobban meggondolva, inkább ezek a szempontok találnak meg engem). Idén Krisztus „hét szava” a kereszten lett a személyes nagyböjtöm iránytűje. Íme, ezek a mondatok, szavak, amelyeknek mélysége, sokrétűsége, Jézus isten-emberi, a keresztre feszítés konkrét valóságában jelen lévő és az önmagunk életére vonatkoztatott jelentései magyarázat nélkül is megérinthetnek és cselekvésre késztethetnek bennünket: testünket, lelkünket, értelmünket, érzéseinket.

.

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34).

„Még ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43).

„Asszony, íme, a te Fiad”; „Íme a te anyád!” (Jn 19,26-27)

„Éli, Éli, lamma szabaktani ('Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?') (Mt 27,46; Mk 16,34)

„Szomjazom” (Jn 19,28).

„Beteljesedett” (Jn 19,30).

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46)

 

Aki szeretne, találhat értelmezési kereteket is, többek között itt:

http://lexikon.katolikus.hu/J/Jézus%20hét%20szava%20a%20kereszten.html

Iskolánk minden családjának áldott készületet kívánunk!

Viczenik Anna