Nyomtatás
Részletek: | Megjelent: 2017. január 05. | Módosítás: 2019. november 05.

Az intézmény a fenntartó részére a nevelési év lezárását követő harminc napon belül megküldte az intézmény által készített 2015/16. tanév végi beszámolót, amely a pedagógiai program végrehajtását és az intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF), mint fenntartó értékelte a fenti intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának  teljesítését.

Iskolánk nevelési-oktatási munkájáról szóló teljes Fenntartói értékelést itt olvashatják el!