- Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2017

 

Arday Andrea

Testnevelő szülők gyermekeként 6 éves koromban tanultam meg úszni, és ott is ragadtam az uszodában. Hét éven keresztül voltam korosztályos és felnőtt válogatott, tulajdonképpen ezzel az indíttatással adott is volt pályaválasztásom, kérdésként csak az merült fel, edző vagy testnevelő tanár legyek. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem biológia-testnevelés szakos diplomámat. Három gyerek édesanyjaként kezdtem az iskolában dolgozni 2001-ben, néhány évig természetismeretet is tanítottam, majd a tesitanár Andi néni lettem. Mellette kilenc éve vagyok folyamatosan osztályfőnök, és öt év óta a felsős munkaközösséget vezetem. Jelenleg a nyolcadik osztályt vezetem.

Arday Andrea

Barabás Ildikó

Brunáry Lajos

Újpesten születtem, azóta is itt élek. Szüleim a kerületben voltak pedagógusok. Ezek után nem volt kérdés számomra, hogy milyen hivatást válasszak. Könyves-diák éveim után a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem diplomát.Egy belvárosi iskolában kezdtem a pályámat, ahol három évtizedet töltöttem el. Folyamatosan képeztem magam, sok továbbképzésre, tanfolyamra jártam. Tanultam informatikát, megtanultam szorobánnal számolni. 2011-ben sikerült „hazajönnöm” ide, a „Szent Jánosba”, ahol bizalmat kaptam, a napközis munkaközösséget vezethetem. A 2013/14-es tanévtől az egyik negyedik osztály osztályfőnöke lettem. Örülök, hogy a tudás mellett a keresztény értékeket is átadhatom tanítványaimnak, amelyek számomra fontosak és betartandók.Ami lényeges számomra: a fegyelem, a következetesség, a személyes példamutatás, a szeretet, és talán a legfontosabb, hogy a gyerekek érezzék jól magukat az iskolában. 

 Czerovszkiné Riesz Bernadett

"Hadd fejezzem be egy vallomással: hónapok óta van egy egészen rövid, reggeli imádságom: "Add, Uram, hogy jobban szerethessek, mint tegnap!" Ennyi az egész. Szívesen átadom, mert ebben minden benne van." /Gyökössy Endre/

 “Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” /Ézsaiás 40,29-31/

Riesz Bernadett

Csósza Tamás

„Én hiszem, hogy Isten jó világot teremtett: ha megengedi, hogy szomjasak legyünk, akkor kutat is teremtett. Ez olyan, mint egy óriási kirakós játék, csak meg kell keresni a darabokat, akkor összeáll.”

/Böjte Csaba/

 Csósza Tamás

 

 

Drégelyvári Bernadett

Őszintén szólva fogalmam sincs, mikor határoztam el, hogy pedagógus leszek. Egyszer csak jött, és utána már nem volt kérdés. Egy vargabetűs Kereskedelmi Szakközépiskola után számomra egyenes út vezetett az esztergomi Tanítóképzőbe. Olyannyira megszerettem a várost, hogy a diploma után még 2 évet tanítottam a szomszéd faluban, Táton, ahol alsós gyerkőcöket vezettem be a számítástechnika rejtelmeibe. Közben elvégeztem a hittanári szakot is a Pázmányon. 
Budapestre már a szerelem hozott, így 2001 óta próbálom erősíteni a Szent János Apostol Iskola közösségét. Az itt töltött évek alatt voltam napközis nevelő, oktattam hittant, jelen pillanatban pedig osztálytanítója vagyok a világ legszuperebb kis csapatának, a 3. b-nek. Az itt töltött idő alatt született meg 2 fiam is: Berci és Marci. Családommal Dunakeszin élünk.
Nagy öröm számomra, hogy ebben az iskolában valódi hittel, szeretettel éljük a mindennapokat. Olyan, mintha itt is lenne egy családom.
 

Gézsiné Varga Zsuzsanna

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán végeztem tanulmányaimat. 2009 őszén pályakezdőként kerültem a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolába, ahol napközis tanítóként dolgozom. Öröm számomra, hogy ebben az intézményben a keresztény értékek jegyében nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket. Úgy gondolom, hogy Istennel együtt könnyebb és eredményesebb a tanulás és a nevelés is. 

Szabadidőmben is sokat foglalkozom gyerekekkel a Regnum Marianum katolikus közösség egyik csoportjának vezetőjeként. 

 Gézsiné Varga Zsuzsanna

Hlavácsné Leopold Marietta

"Minden gyerek jó. Jó, ha jól érzi magát a világban, ha biztonságban van. Ha a szülei mosolyognak, ő is mosolygós. Ha feszültek, ő is feszült. Ha barátságosak, ő is barátságos. Ha nem őszinték, ha titkolóznak, ő is így tesz. Szomjazik a jó példára és a szeretetre. És, ha rosszul érzi magát, ha "rosszalkodik", a legtöbb, amit érte tehetsz, hogy még jobban szereted."

/Vida Ágnes/

 Hlavácsné. L. Marietta

Hoffmanné Benke Ágnes

Az iskola fennállása óta tanítok az intézményben./Mondhatnám alapító tagja vagyok./Tanítottam 5. 6. osztályban matematikát, jelenleg a 2. b osztályfőnöke vagyok. Gyermekeimmel otthon töltött éveim alatt elvégeztem a Katolikus Társadalomtudományi Akadémia szociális munkás szakát, így gyermekvédelmi felelősként is tevékenykedem. Katolikus családban nevelkedtem, ezért külön öröm számomra, hogy ebben az iskolában taníthatok.

 Hoffmanné Benke Ágnes

Kánnár Jánosné Katalin

"Isten ruház föl engem erővel, Ő teszi tökéletessé utamat." /18.zsoltár/

 
Käfer György

Végzettségem szerint klarinétművész-tanár vagyok. 1980 óta tanítok általános és középiskolákban, 1983 óta játszom az Operaház zenekarában. A nevelést mindig elsődleges feladatomnak tekintettem, mind 4 gyermekem, mind pedig a rám bízott iskolás gyermekek tekintetében.

2001 májusa óta vagyok a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola igazgatója. Nagy lehetőség a keresztény családok számára, hogy olyan iskolába járathatják gyermekeiket, ahol a szeretet és az Úr Jézus állandó jelenléte determinálja a nevelést és az emberi kapcsolatokat.

Ezen értékek elmélyítésén dolgozunk kollégáimmal egyetértésben. Feladatom a minőségi és magas színvonalú oktatás és értékeink fölötti őrködés.

 Käfer György

Tajtiné Kiss Anita Anna

"Bátorítsátok a kislelkűeket,(...) tanúsítsatok mindenki iránt türelmet."
 
/1 Thessz. 5,14/
 
"Szeress nagyon, szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul."
 
/Prohászka Ottokár/
 
Knotz Anikó

"Gondolkodj, higgy, álmodj és merj!"

/Walt Disney/

 Knotz Anikó
Kriszticsné Forgács Gabriella

Diplomámat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem 1982-ben.
Több, mint három évtizede tanítok Újpesten. 33 évet töltöttem el az első munkahelyemen, a „Pécsiben”, ahol zenetagozatos osztályokban tanítottam, munkaközösség-vezető voltam. Két gyermekem mellett az évek során tanítóként számtalan kisgyermeket neveltem fel. Ebben a hosszú és tartalmas időszakban pedagógiai munkámat igényesség, kreativitás, rugalmasság, türelem, kitartás, átgondolt döntéshozatal jellemezte. Szívesen próbáltam ki gyakorlatban az új oktatási módszereket és használtam a jól bevált régiekkel együtt.
2015-ben örömmel hoztam el szakmai tudásomat, pedagógiai tapasztalatomat a „Szent Jánosba”.
A szeretet, a tisztelet, a hit ereje, a következetesség és a jókedv alkotják nevelési elveim alapját. A tanórákon, tanórán kívüli rendezvényeken, táborokban tanítványaimat olyan ismeretek és élmények birtokába kívánom juttatni, amely nyitottá, befogadóvá teszi őket a hagyományok ápolására, a természet szépségeire, a pozitív értékek megőrzésére.
Langné Urbán Erzsébet

15 éve dolgozom az iskolában tanítóként és hitoktatóként. Ezt megelőzően önkormányzati intézményekben tanítottam.

Célom, hogy át tudjam adni a gyerekeknek a számomra is fontos értékeket, s a családdal együttműködve erősítsem a keresztény értékrendet, a közösség megtartó erejét. Biztos alapokat szeretnék adni a továbblépéshez. Célom, hogy nyitottá és fogékonnyá tegyem a tanulókat az ismeretek elsajátítására.

 Langné Urbán Erzsébet
Lengyel Réka

"Ne azt kérd, hogy Isten áldja meg a terveidet; kérd azt, hogy mutassa meg neked az ő terveit-azok már áldottak."

/Bob Gass/
 Lengyel Réka
Locsmándi Judit 

Locsmándi Judit vagyok, gyógypedagógus - logopédus, mentálhigiénés szakember, az inkluzív nevelés okleveles tanára.

Logopédusként dolgozom az óvodában és az iskolában. Folyamatos önképzéssel, adaptív és proaktív szemlélettel, elhivatottsággal és hittel, 30 éves tapasztalatomra építve szeretném itt is végezni a munkámat. Legfontosabb feladatom:

  • a gyermekek beszédállapotának fejlesztése,
  • az élményszerű logopédiai foglakozás szervezése és megtartása,
  • a helyes és kifejező beszéd alapjainak elsajátíttatása és támogatása.

A gyerekek részvétele mellett fontos számomra a fejlesztésben résztvevő elkötelezett óvodapedagógusi és tanítói munkatársi csapat, az együttműködő szülők, családok.

Dolgozzunk, teremtsünk, haladjunk együtt!

Major Mária

"Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való."

/Wass Albert/

 Major Mária
Marxer Judit

2014 szeptemberében kerültem ide, a Szent János Katolikus Általános Iskolába. 
Napközis nevelő vagyok, de emellett még tanítok angolt és hittant is.
Hálás vagyok, hogy itt lehetek; jó kollégák és csillogó szemű, tiszta szívű gyerekek között.
 
 "Miért szeretek tanítani? (...) Talán azért, mert olyan az egész, mint valami izgalmas halászat. Az ember nem tudja, mit fog, mit emel ki a tenger mélyéből. A válasz érdekel, amit kapok. Olyan izgalmas, ha igazán megértenek".

/Agatha Christie/


Marxer Judit

Mohayné Róna Katalin

  „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.”

/Kodály Zoltán/

 Mohayné Róna Katalin

Morva Dorottya

Morva Dorottyának hívnak, az idei tanévtől két másik általános iskola mellett én látom el a Szent János Apostol Általános Iskola és Óvoda pszichológusi feladatait.

Tanulmányaimat a Debreceni Egyetem pszichológia alapképzésén kezdtem, majd 2017 júniusában a Károli Gáspár Református Egyetem klinikai- és egészségpszichológia mester szakán szereztem diplomát. Egyetemi éveim megkezdése előtt egy évet töltöttem Belgiumban a Bárka közösség önkéntes tagjaként, ahol felnőtt, fogyatékkal élők közösségével ismerkedhettem meg. Szakmai fejlődésemhez jelentősen hozzájárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes pszichológus programjában családokkal, gyerekekkel folytatott munkám. Jelenleg önkéntes pszichológusa vagyok a Hogy Vagy Egyesületnek, amelynek a keretein belül hátrányos helyzetű gyerekek érzelmi és szociális készségfejlesztésével, valamint a pedagógusok pszichológiai támogatásával foglalkozunk.

 

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal e-mailen, vagy péntekenként az iskolában!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Mucsiné Montvai Anna

Ez a negyedik tanévem a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolában. A 3. a osztály napközis tanítója vagyok. Jól érzem itt magam, ebben a sokat és nagyon jól dolgozó, emberséges, segítőkész tantestületben. Vezetőink törekszenek arra, hogy megteremtsék az eredményes, nyugodt munkához szükséges feltételeket. Tanítványaim szófogadóak, szorgalmasak, kedvesek...., vidámak, huncutak. Így Goethe gondolatát követve örömmel dolgozom értük, velük.

"Ha  az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük.
De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne."

 Mucsiné M. Katalin

Nagy Andrea

2003 óta dolgozom iskolánkban. Földrajzot, vizuális kultúrát tanítok és az iskolai könyvtárral kapcsolatos feladatokat látom el.  Szeretem, hogy itt átláthatóak a kapcsolatrendszerek, nyitottak a gyerekek, könnyebben követhető munkánk eredménye, mint a nagyobb intézményekben. Gyerekekkel lenni jó. Addig szeretnék tanítani, ameddig ezt valóban így gondolom és érzem.

 Nagy Andrea

Névery Lilla

 

"Istent nem tetteink nagysága érdekli, hanem az a szeretet, amely a tetteinket irányította." 

Lisieux-i Szent Teréz/

Palika Petra

2003 óta tanítok (még mindig lelkesen és örömmel) az iskolában biológiát, kémiát és természetismeretet. Lelkesedésemet évről-évre növelik azok a tanítványaim, akik vegyipari szakközépiskolában vagy kémia tagozatos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, illetve „öregdiákjaink”, akik szívesen járnak vissza hozzánk élménybeszámolóikkal.  Szent- Györgyi Albert gondolatait igyekszem továbbadni diákjaimnak: „Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el! Tartsd nyitva a szemed, (…) és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve.”

A 2014 / 2015-ös tanévtől - tizenegy év tanítást követően- kislányomat nevelem, gyesen lévő anyuka vagyok.

 Palika Petra
Pigniczki Péter

„Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly.”

/Weöres Sándor/
Pigniczki Péter
Poncsákné Herceg Ildikó

1993-ban végeztem a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán. Először a szülőfalumban, Anarcson tanítottam. A családommal 1995 óta élek Budapesten. 2000 óta vagyok az iskolánk tantestületének a tagja. Osztálytanítóként, napközis nevelőként, valamint 3 gyermekes anyaként volt alkalmam megtapasztalni a gyermeknevelés szépségeit és nehézségeit. Ezeket a tapasztalatokat igyekszem a munkám során kamatoztatni.

„Jó dolog látni, ahogyan az átgondolt, kimondott tanításod életté válik a benned bízó gyermekben!”

/Böjte Csaba/

Rády Judit

Szinte tősgyökeres újpesti vagyok. Itt élek három éves korom óta, itt jártam általános iskolába, s mikor megszereztem a tanítói diplomám, a Bajzába kerültem vissza. Pályakezdőként két évig napközis nevelőként, majd nyolc éven át tanítóként próbáltam minél szélesebb ismereteket, tapasztalatokat gyűjteni a pedagógus hivatásról. Tanári diplomát szereztem, így a következő tizenkét évben felső tagozaton magyart tanítottam, illetve munkaközösség-vezető, majd igazgatóhelyettes lettem. Húsz év után döntöttem úgy, hogy a „Szent János”-ban folytatom tovább a pályámat. Jelenleg magyart tanítok, és ellátom a z igazgatóhelyettesi teendőket is.

Nevelési stratégiám alappillérei a következetesség, az elfogadás, a fegyelem és a humor.

Oktatómunkámban a „régi”, bevált, hatékony módszereket szívesen ötvözöm a modern – akár kísérleti – elképzelésekkel.

Tanítványaim számtalan vidám, megható, boldog perccel ajándékoztak meg harmincegy év alatt, ennek köszönhető, hogy a néhány kudarc vagy súlyos csalódás ellenére még mindig a pályán vagyok.

Ennyi év után már nincsenek olyan illúzióim és reményeim, mint pálykezdőként, de hinnem kell abban, hogy nem véletlenül vagyok itt, s hogy van még feladatom.

 Rády Judit

Singh-Bahadur Mónika  

Viczenik Anna

„Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; és ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, és napjában hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja:”Bánom!” – bocsáss meg neki.

/Lk 17, 3-4/

Viczenik Anna