- Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2017

 

Arday Andrea

Arday Andrea

Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem biológia-testnevelés szakos diplomámat. 2001-ben kezdtem az iskolában dolgozni, néhány évig természetismeretet is tanítottam, majd a tesitanár Andi néni lettem. Otthon érzem a magam a velem azonos világnézetű és értékrendű kollégák, családok és gyerekek között.

A legkomolyabb nevelő erőnek a személyes példamutatást, a legnagyobb közösségformáló erőnek az együtt elvégzett munkát, a közös játékokat és étkezéseket, és a közösen átélt testi és lelki élményeket tartom. Osztályfőnökként sem tudok kibújni testnevelő bőrömből, nagy hangsúlyt fektetek a sportszerű, tiszta játékra és egymás elfogadására.

Barabás Ildikó

Életem fontos állomásai: Kolozsvár, Debrecen, Budapest, Perbál, Szeged és ismét Budapest. Sokfelé jártam, éltem és mindenütt tanultam és/vagy tanítottam. Kolozsváron zeneiskolában nőttem fel. Debrecenben (az ottani REFI-ben) érettségiztem. Utána a Budapesti Tanítóképző Főiskolán diplomáztam 1995-ben. Azóta tanítok!

A nevelést a mindennapokban is gyakorolom, hisz két lányom és már egy kisunokám is van!

Itt, ebben az iskolában 2017-től dolgozom. Főleg a környezetismeretet és a művészeteket oktatom. Ezen kívül a napköziben nyílik lehetőségem egyéni segítségnyújtásra, tehetséggondozásra.

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” - vallom a 23. zsoltár szavaival.

És valóban, Isten világa kiapadhatatlan, ajándékait minden egyes nap megkapjuk/megkapom, hogy továbbadjam.

Bakóné Bartolák Ildikó

Bakóné Bartolák Ildikó
1992-ben Szegeden végeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-technika szakán.

1997-ben számítástechnika tanárként másoddiplomáztam.

2016-ban szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképzettséget szereztem.

Jelenleg a felső tagozaton tanítok informatikát és technikát.

Tanítványaimat a hagyományokon alapuló, az információs társadalom kihívásainak és a digitális kultúra korszerű ismereteinek megfelelő, értékteremtő munkára, alkotó életre nevelem.

Pedagógiai munkám egyik kedvelt területe a tehetséggondozás.

„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

(Goethe)

Brunáry Lajos

Brunáry Lajos

 Újpesten születtem, azóta is itt élek. Szüleim a kerületben voltak pedagógusok. Ezek után nem volt kérdés számomra, hogy milyen hivatást válasszak. Könyveses diákéveim után a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem diplomát. Egy belvárosi iskolában kezdtem a pályámat, ahol három évtizedet töltöttem el. Folyamatosan képeztem magam, sok továbbképzésre, tanfolyamra jártam. Tanultam informatikát, megtanultam szorobánnal számolni. 2011-ben sikerült „hazajönnöm” ide, a „Szent Jánosba”, ahol bizalmat kaptam, a napközis munkaközösséget vezettem. A 2013/14-es tanévtől vagyok folyamatosan osztályfőnök.
Örülök, hogy a tudás mellett a keresztény értékeket is átadhatom tanítványaimnak, amelyek számomra fontosak és betartandók. Ami lényeges számomra: a fegyelem, a következetesség, a személyes példamutatás, a szeretet, és talán a legfontosabb, hogy a gyerekek érezzék jól magukat az iskolában. 

Czerovszkiné Riesz Bernadett (tartósan távollévő)

Czerovszkiné Riesz Bernadett

 

 

 

 

"Hadd fejezzem be egy vallomással: hónapok óta van egy egészen rövid, reggeli imádságom: "Add, Uram, hogy jobban szerethessek, mint tegnap!" Ennyi az egész. Szívesen átadom, mert ebben minden benne van." /Gyökössy Endre/

 “Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” /Ézsaiás 40,29-31/

Csósza Tamás
Csósza Tamás

 Zsámbékon, az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskolán 1998-ban végeztem. Nagyszerű, örömteli, szellemiekben pezsgő, lélekben gazdag négy év volt. Az ott szerzett tudás és tapasztalat egy életen át meghatározza pedagógiai munkámat. Nem lezárásként, hanem egy új ajtó megnyitásaként gondolok vissza az ott töltött helyre és időre. A Szent János Apostol Iskolában 2000-ben kezdtem napközis nevelőként dolgozni. Azóta is különböző területeken jelen vagyok az iskolánk életében. Ezzel párhuzamosan az informatika világában is elmerültem, azóta is tart a szerelem. Az informatikai képzéseken szerzett ismeretek meghatározták az életem irányát. Tanítottam informatikát főiskolásoknak, középiskolásoknak, általános iskolás gyerekeknek. Ezen kívül szerveztem és tanítottam ECDL, OKJ tanfolyamokat, valamint ezeken a képzéseken oktatóként is megosztottam tapasztalataimat felnőttekkel. Gyakorlati tudásomat az informatikai területén kamatoztattam, amit szintén a mai napig fejlesztek, alkalmazom a munkám során, valamint a gyerekeknek próbálom átadni.

Minden korosztállyal való találkozásomnál a lényeg mindig ugyanaz maradt: Szeretet nélkül nincs kapcsolatteremtés, kapcsolatteremtés nélkül nincs tudásátadás. Ezt a mai napig vallom, ebben hiszek, és ennek alapján próbálok tanítani, nevelni.

Dorogi Kovács Éva

Dorogi Kovács Éva
Számomra fontos az, hogy a közös jövőnkben jelen legyen egyfajta pozitív irányú fejlődés, elsősorban ezért lettem tanár. Célom, hogy a diákok az óráim során a tanulást, a fejlődést pozitív élményként tapasztalják meg. Igyekszem modern és tradicionális pedagógiai módszereket is alkalmazni. Fontosnak tartom a folyamatos szakmai fejlődést, ugyanis ez manapság elengedhetetlen része a tanárok munkájának. Mindkét szakom nagyon közel áll a szívemhez, a magyar órákon igyekszem bevezetni a diákokat az irodalom és a magyar nyelv rejtelmeibe. Az angol órák során fontosnak tartom a nyelv tanítása mellett az angolszász országok kultúrájával való ismerkedést is.  Nagy öröm számomra, hogy az iskola tanári közösségébe tartozom, hiszen úgy érzem itt meg tudom valósítani a számomra kitűzött oktatási célokat.

„Rossz a világ? Légy jó tehát magad!

Üres a lét? Adj tartalmat neki!

Az ember szolga mind? Légy te szabad!

Hídd sorsodat bátor versenyre ki!”

(Komjáthy Jenő)

Drégelyvári Bernadett

Drégelyvári Bernadett
Őszintén szólva fogalmam sincs, mikor határoztam el, hogy pedagógus leszek. Egyszer csak jött, és utána már nem volt kérdés. Egy vargabetűs Kereskedelmi Szakközépiskola után számomra egyenes út vezetett az esztergomi Tanítóképzőbe. Olyannyira megszerettem a várost, hogy a diploma után még 2 évet tanítottam a szomszéd faluban, Táton, ahol alsós gyerkőcöket vezettem be a számítástechnika rejtelmeibe. Közben elvégeztem a hittanári szakot is a Pázmányon. 

Budapestre már a szerelem hozott, így 2001 óta próbálom erősíteni a Szent János Apostol Iskola közösségét. Az itt töltött évek alatt voltam napközis nevelő, oktattam hittant, osztálytanítóként is tevékenykedhettem. Az itt töltött idő alatt született meg 3 gyerkőcöm is: Berci, Marci, Borka. Családommal Dunakeszin élünk.

Nagy öröm számomra, hogy ebben az iskolában valódi hittel, szeretettel éljük a mindennapokat. Olyan, mintha itt is lenne egy családom.
 

Farkas-Furmen Bernadett

Farkas-Furmen Bernadett
A tanári pályára gyermekkorom óta készültem. No, nem tudatosan. De egyszer csak azon kaptam magam, hogy a gyermekkori játék folytatódik. Plüss figuráim helyébe élő, eleven gyerekek kerültek, és mire észbe kaptam, már őket tanítottam. A játék részben valóság maradt. Ma is jó játszani, játékosan tanulni, amit csak lehet. A szülői, tanítói, hitoktatói, tánc-és drámapedagógiai hivatás összefonódása pedig átszövi a mindennapokat, az élet játékát. Emellett a tanítás számomra az együttműködés csodálatos, megpróbáltatásoktól sem mentes útja, amit Isten tekintetében járunk. Tanár-Gyermek-Szülő-Tanártársak egymást formáló, segítő, irgalmas, rugalmas, áldozatkész, következetes, hitben járt közös útja a Szentlélek vezetésében. Ahol a tudás átadása, felfedeztetése, a személyiség formálása, az érzelmi intelligencia fejlesztése és a lélek találkozásának elősegítése Istennel egyformán fontos. Ahol senki sem tévedhetetlen, és mindenki jobbító szándékkal van jelen a gyermek egész lényéért.

Gergely Olga Gabriella

Gergely Olga Gabriella
28 éve dolgozom pedagógusként. 2000-ben szereztem meg a diplomámat a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán magyar műveltségterülettel, család és a munka mellett levelező tagozaton.

Két felnőtt gyermekem van és három unokáim, akiket nagyon szeretek és sokat foglalkozom velük az iskolai szünetek alatt. Szívesen jönnek hozzám, alig várják, hogy együtt legyünk.

Pályafutásom során nagyon sok továbbképzésen vettem részt, hogy bővítsem ismereteimet, tudásomat. Volt olyan, hogy 10 éven keresztül minden évben tanultam, ami szorosan kapcsolódott a munkakörömhöz.

50 éves koromig kosárlabdáztam és röplabdáztam. Jelenleg szabadidőmet aktív pihenéssel töltöm el, szívesen futok és sétálok a Margitszigeten, valamint túrákon veszek részt. Leghosszabb túrám eddig a 21 km-es volt.

Az iskolába ebben a tanévben kerültem, nagyon örülök, hogy ennek a közösségnek a tagja lehetek.

Gézsiné Varga Zsuzsanna (tartósan távollévő)

Gézsiné Varga Zsuzsanna
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán végeztem tanulmányaimat. 2009 őszén pályakezdőként kerültem a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolába, ahol napközis tanítóként dolgozom. Öröm számomra, hogy ebben az intézményben a keresztény értékek jegyében nevelhetjük a ránk bízott gyermekeket. Úgy gondolom, hogy Istennel együtt könnyebb és eredményesebb a tanulás és a nevelés is. 

Szabadidőmben is sokat foglalkozom gyerekekkel a Regnum Marianum katolikus közösség egyik csoportjának vezetőjeként. 

Gromon István

Gromon István
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem magyar-ének szakos tanári diplomát (1982), majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán katolikus hittanári diplomát (1993).

Hiszem, hogy tanítással és példával jobbá lehet tenni az embereket és a világot.

Hiszem, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, s hogy aki őt követi, nem jár többé sötétségben.

Öröm számomra, hogy igazi, törekvő keresztényekből álló tanári csapatban dolgozhatok.

Hábelné Hajdani Bernadett

Hábelné Hajdani Bernadett
Már az általános iskola befejeztével tudatosan készültem a pályára. Az ELTE tanító szakán diplomáztam, majd később a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola katekéta–lelkipásztori alapképzést is elvégeztem. A gyermekek nevelésével, tanításával kapcsolatban azonban életre szóló tapasztalatokat egy szalézi atya mellett szereztem. Az akkori plébániai közösségben a hittan táborok, a cserkészet, a színjátszás, a zenekari és énekpróbák mellett Don Bosco szellemiségét szívhattam magamba.

2006-ban kezdtem tanítani Budaörsön, majd 2019 -ben jelentkeztem a Szent János Apostol Katolikus Iskolába. Hálás vagyok, hogy az utam ide vezetett. Egymást elfogadó, segítő és a hitben együtt munkálkodó közösségben tehetem azt, amit hosszú éveken át tanultam, s tanulok folyamatosan, mert a tanítványaim és négy gyermekem mellett magam is formálódom. Ami változatlan bennem, az a vezérgondolat, amit a hivatásomban szem előtt tartok:

„Szeretet nélkül nincs bizalom, bizalom nélkül nincs nevelés.”

(Bosco Szent János)

Hlavácsné Leopold Marietta

Hlavácsné. L. Marietta
2014-től dolgozom az iskolában fejlesztőpedagógusként. Az első négy évben aktívan napköziztem is. Részt veszek az iskolai programok háttérmunkáiban.

Igyekszem megörökíteni fényképek formájában a jelentősebb pillanatokat.

 

„Minden gyerek jó. Jó, ha jól érzi magát a világban, ha biztonságban van. Ha a szülei mosolyognak, ő is mosolygós. Ha feszültek, ő is feszült. Ha barátságosak, ő is barátságos. Ha nem őszinték, ha titkolóznak, ő is így tesz. Szomjazik a jó példára és a szeretetre. És, ha rosszul érzi magát, ha "rosszalkodik", a legtöbb, amit érte tehetsz, hogy még jobban szereted."

/Vida Ágnes/

Hoffmanné Benke Ágnes


Az iskola fennállása óta tanítok az intézményben./Mondhatnám alapító tagja vagyok./  Ezt megelőzően a Karinthy Frigyes Magyar- Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában tanítottam. Ott kezdtem pályafutásom, majd onnan hívtak át ide az iskola megalakulásakor. Gyermekeimmel otthon töltött éveim alatt elvégeztem a Katolikus Társadalomtudományi Akadémia szociális munkás szakát, így gyermekvédelmi felelősként is tevékenykedem, majd hitoktatói tanfolyam befejezése után hittant is tanítok.  Az itt töltött évek alatt voltam napközis nevelő, oktattam hittant, osztályfőnökként és osztálytanítóként is tevékenykedhettem. Fontos számomra, hogy a gyerekek felé közvetítsem a keresztény értékrendet. Nagyon örülök, hogy ennek a hívő közösségnek a tagja lehetek, kicsit olyan mint a második "otthon".

Kánnár Jánosné Katalin

Kánnár Jánosné Katalin
2007 óta dolgozom a „Szent János”-ban. Osztályfőnökként és napközis nevelőként is tevékenykedtem. Igyekeztem minden munkakörömből a legtöbbet kihozni: a gyerekeket motiválva tanítani, az ő fejükkel gondolkozva közelíteni meg a tanítást. Megtanítani írni-olvasni valakit, a legcsodálatosabb feladat. hisz látom tanítványaim szemében a világra való rácsodálkozást. De örömöt jelent a barkácsolás, a közös alkotás. Jelenleg a Pázmányra járok, dráma szakra. Egyfajta „drámás szemlélettel” szeretnék a jövőben dolgozni, azaz érzékenyíteni, szeretném tanítványaimat, hogy belefeledkezve az adott témába, bátran tárják fel érzéseiket, véleményüket. Szeretek ebben az iskolában dolgozni, mert közösen éljük meg „isteni gyermekségünket”.

Käfer György

Käfer György
Végzettségem szerint klarinétművész-tanár vagyok. 1980 óta tanítok általános és középiskolákban, 1983 óta játszom az Operaház zenekarában. A nevelést mindig elsődleges feladatomnak tekintettem, mind 4 gyermekem, mind pedig a rám bízott iskolás gyermekek tekintetében.

2000 májusa óta vagyok a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola igazgatója. Nagy lehetőség a keresztény családok számára, hogy olyan iskolába járathatják gyermekeiket, ahol a szeretet és az Úr Jézus állandó jelenléte determinálja a nevelést és az emberi kapcsolatokat.

Ezen értékek elmélyítésén dolgozunk kollégáimmal egyetértésben. Feladatom a minőségi és magas színvonalú oktatás és értékeink fölötti őrködés.

 Käfer Zsombor

 
 „Just do it”

Kifejezetten fiatalon kezdtem el gyerekekkel foglalkozni, mert éreztem már a gimnázium alatt is, hogy ez egy nekem való irány. Azóta is élvezem, és a szakomért külön hálát adok J Magamat egy olyan embernek tartom, aki a tettek embere, aki nem kérdez, aggodalmaskodik, rágódik. Ha feladat van, akkor azt elvégzi biztonságosan, egyszerűen, a legjobb tudása szerint. Igyekszem erre bátorítani növendékeimet mind az iskolában, mind a sportpályákon, hogy bátran vállalják fel véleményüket, valósítsák meg ötletüket, s ha nem sikerül, tanuljanak belőle, s javítsák ki a hibájukat. 

Koncz Viktória Éva


2019-ben kezdtem a Szent Jánosban dolgozni, ahol kedves, elfogadó és segítőkész kollégák fogadtak. Rajzot tanítok, kerámia szakkört vezetek és osztályfőnökként is tevékenykedem. Fontosnak tartom, hogy minden gyermek örömét lelje az alkotásban.

„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”

Gilbert Keith, Chesterton

Knotz Anikó

Knotz Anikó
Újpesten születtem, ide jártam iskolába, ma is itt élek. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem magyar- és történelemtanári diplomát. Legkedvesebb hobbim a színház – ezt gyakran becsempészem az iskola falai közé is, többek között a felsősök színjátszó szakkörével. A mottóm mégsem nagy drámaírótól való. Az egyetem egyik pszichológia kurzusán az oktató azt mondta, a miénk a Disney-generáció. Igaza volt, legalábbis ami engem illet. Zárásképp tehát egy számomra fontos mondat Walt Disneytől: „Gondolkodj, higgy, álmodj és merj!”

Kozma Levente

Kozma Levente
2018-tól dolgozom az iskolában pedagógiai asszisztensként. A gyermekekkel ez idő alatt sikerült egy olyan bizalmi kapcsolatot kialakítanom, hogy bármikor nyugodt szívvel fordulnak hozzám örömeikkel, bánataikkal egyaránt. Elsődleges feladatom a sajátos nevelés igényű, a tanulásban nehezebben boldoguló gyermekek segítése, felzárkóztatása. Nagyon szeretek itt dolgozni, a kollégák együttműködőek, készségesek, segítőkészek, és nagyon jó látni, amilyen megértő, szeretetteljes bánásmóddal állnak a gyermekekhez. Ez mindenek felett áll a fontossági sorrendben! 

Kriszticsné Forgács Gabriella


Diplomámat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem 1982-ben. Több, mint három évtizede tanítok Újpesten. 33 évet töltöttem el az első munkahelyemen a „Pécsiben”, ahol zenetagozatos osztályokban tanítottam, munkaközösség-vezető voltam. Két gyermekem mellett az évek során tanítóként számtalan kisgyermeket neveltem fel. Ebben a hosszú és tartalmas időszakban pedagógiai munkámat igényesség, kreativitás, rugalmasság, türelem, kitartás, átgondolt döntéshozatal jellemezte. Szívesen próbáltam ki gyakorlatban az új oktatási módszereket, és kedvvel használtam azokat a jól bevált régiekkel együtt. 
2015-ben örömmel hoztam el szakmai tudásomat, pedagógiai tapasztalatomat a „Szent Jánosba”.
A szeretet, a tisztelet, a hit ereje, a következetesség és a jókedv alkotják nevelési elveim alapját. A tanórákon, tanórán kívüli rendezvényeken, táborokban tanítványaimat olyan ismeretek és élmények birtokába kívánom juttatni, amely nyitottá, befogadóvá teszi őket a hagyományok ápolására, a természet szépségeire, a pozitív értékek megőrzésére.

„Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében rejtett érték.
Üres szívű embert Isten nem teremt!”   (Böjte Csaba)

Langné Urbán Erzsébet

Langné Urbán Erzsébet
Majdnem a kezdetektől dolgozom az iskolában tanítóként és hitoktatóként. 

Hiszem, hogy minden ember hatalmas érték. A gyermekekben fel lehet, és fel kell fedezni azokat a talentumokat, melyeket Istentől kaptak. Feladatom ezeket a családdal együtt kibontani, fejleszteni.

Célom, hogy át tudjam adni tanítványaimnak a számomra is fontos értékeket.

Biztos alapokat szeretnék adni a tanulásban. Kreatív, az ismeretekre nyitott embereket szeretnék nevelni, akik az iskolánkban kapott tudással, erkölcsi tartással, neveltséggel mindig megállják a helyüket.

Jakab-Lengyel Réka Mária (tartósan távollévő)

Lengyel Réka
"Ne azt kérd, hogy Isten áldja meg a terveidet; kérd azt, hogy mutassa meg neked az ő terveit-azok már áldottak."
/Bob Gass/

Locsmándi Judit


Locsmándi Judit vagyok, gyógypedagógus - logopédus, mentálhigiénés szakember, az inkluzív nevelés okleveles tanára.

Logopédusként dolgozom az óvodában és az iskolában. Folyamatos önképzéssel, adaptív és proaktív szemlélettel, elhivatottsággal és hittel, 30 éves tapasztalatomra építve szeretném itt is végezni a munkámat. Legfontosabb feladatom:

- a gyermekek beszédállapotának fejlesztése,

- az élményszerű logopédiai foglakozás szervezése és megtartása,
- a helyes és kifejező beszéd alapjainak elsajátíttatása és támogatása.

A gyerekek részvétele mellett fontos számomra a fejlesztésben résztvevő elkötelezett óvodapedagógusi és tanítói munkatársi csapat, az együttműködő szülők, családok.

Dolgozzunk, teremtsünk, haladjunk együtt!

Major Mária

Major Mária
"Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való."
/Wass Albert/

Felmenőim s jómagam együttesen eddig cirka 150 évet tanítottunk, neveltünk.

Öröm, hogy iskolánkban alapítása óta tanítok. Szeretem, hogy első osztálytól negyedikig kísérhetem a gyerekek fejlődését, tapasztalhatom a közösségen belüli élő értékeket. Munkámban fontos a családokkal történő aktív együttműködés.

Igyekszem szereteten, bizalmon alapuló, ítéletmentes, vidám, családias légkörben az örök értéket közvetíteni. 

Marxer Judit

Marxer Judit

 
 
 
 
 
 

2014 szeptemberében kerültem ide, a Szent János Katolikus Általános Iskolába. 
Angolt és hittant tanítok, és osztályfőnökként is tevénykedem.
Hálás vagyok, hogy itt lehetek; jó kollégák és csillogó szemű, tiszta szívű gyerekek között.
 
 "Miért szeretek tanítani? (...) Talán azért, mert olyan az egész, mint valami izgalmas halászat. Az ember nem tudja, mit fog, mit emel ki a tenger mélyéből. A válasz érdekel, amit kapok. Olyan izgalmas, ha igazán megértenek".

/Agatha Christie/

Mohayné Róna Katalin (tartósan távollévő)

Mohayné Róna Katalin

 

 

 

 


 „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.”

/Kodály Zoltán/

Morva Dorottya

Morva Dorottya
Két másik általános iskola mellett én látom el a Szent János Apostol Általános Iskola és Óvoda pszichológusi feladatait.

Tanulmányaimat a Debreceni Egyetem pszichológia alapképzésén kezdtem, majd 2017 júniusában a Károli Gáspár Református Egyetem klinikai- és egészségpszichológia mester szakán szereztem diplomát. Egyetemi éveim megkezdése előtt egy évet töltöttem Belgiumban a Bárka közösség önkéntes tagjaként, ahol felnőtt, fogyatékkal élők közösségével ismerkedhettem meg. Szakmai fejlődésemhez jelentősen hozzájárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes pszichológus programjában családokkal, gyerekekkel folytatott munkám. Jelenleg önkéntes pszichológusa vagyok a Hogy Vagy Egyesületnek, amelynek a keretein belül hátrányos helyzetű gyerekek érzelmi és szociális készségfejlesztésével, valamint a pedagógusok pszichológiai támogatásával foglalkozunk.

Mucsiné Montvai Anna

Mucsiné M. Katalin

 Évek óta dolgozom ebben az iskolában. Jól érzem itt magam, ebben a sokat és nagyon jól dolgozó, emberséges, segítőkész tantestületben. Vezetőink törekszenek arra, hogy megteremtsék az eredményes, nyugodt munkához szükséges feltételeket. Tanítványaim szófogadóak, szorgalmasak, kedvesek...., vidámak, huncutak. Így Goethe gondolatát követve örömmel dolgozom értük, velük.


"Ha  az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük.
De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne."

Nagy Andrea

Nagy Andrea

 

 


2003 óta dolgozom iskolánkban. Földrajzot, vizuális kultúrát tanítok és az iskolai könyvtárral kapcsolatos feladatokat látom el.  Szeretem, hogy itt átláthatóak a kapcsolatrendszerek, nyitottak a gyerekek, könnyebben követhető munkánk eredménye, mint a nagyobb intézményekben. Gyerekekkel lenni jó. Addig szeretnék tanítani, ameddig ezt valóban így gondolom és érzem.

Névery Lilla


Tanulmányaim miatt kerültem Budapestre, 2015-ben végeztem az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán, majd a neveléstudományi mesterképzés elvégzése után kerültem az iskolához 2017-ben. Az iskola családias légköre azonnal megfogott és maradásra bírt.

Alsó tagozatos tanítóként fontos számomra az elfogadásra, egymás segítésére és szeretetére való nevelés. Törekszem a szeretetteljes, bizalmi légkör kialakítására az osztályközösségben, hogy a gyerekek mindenkor jó kedvvel és örömmel jöjjenek az iskolába.

"Istent nem tetteink nagysága érdekli, hanem az a szeretet, amely a tetteinket irányította." 

/Lisieux-i Szent Teréz/

Palika Petra

Palika Petra

 

 

 

 


2003 óta tanítok (még mindig lelkesen és örömmel) az iskolában biológiát, kémiát és természetismeretet. Két kislányom születését követően, 2020.szeptemberétől ismét a tantestület kötelékébe tartozom. Lelkesedésemet évről-évre növelik azok a tanítványaim, akik vegyipari szakközépiskolában vagy kémia tagozatos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, illetve „öregdiákjaink”, akik szívesen járnak vissza hozzánk élménybeszámolóikkal.  Szent- Györgyi Albert gondolatait igyekszem továbbadni diákjaimnak: „Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el! Tartsd nyitva a szemed, (…) és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve.”

Pigniczki Péter

Pigniczki Péter

 

 


Matematika-fizika szakos tanári végzettségem van. A „Szentjános”-ban 2009 óta tanítok – alapvetően a természettudományokkal kapcsolatba hozható tárgyakat.

Szeretem Pilinszky, Weöres Sándor gondolatait az Élet nagy dolgairól; próbálom követni Don Bosco, Csaba testvér gyermekekről, tanításról szóló útmutatásait; megrendít II. János Pál pápánk élettanúsága.

Szeretném, ha minden tanítványunk megtalálná és megállná helyét, és lenne, kinek elmondhatná: „Mi vagyunk Groot!”

„…benned a létra…”

Poncsákné Herceg Ildikó (tartósan távollévő)


1993-ban végeztem a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán. Először a szülőfalumban, Anarcson tanítottam. A családommal 1995 óta élek Budapesten. 2000 óta vagyok az iskolánk tantestületének a tagja. Osztálytanítóként, napközis nevelőként, valamint 3 gyermekes anyaként volt alkalmam megtapasztalni a gyermeknevelés szépségeit és nehézségeit. Ezeket a tapasztalatokat igyekszem a munkám során kamatoztatni.

„Jó dolog látni, ahogyan az átgondolt, kimondott tanításod életté válik a benned bízó gyermekben!”

/Böjte Csaba/

Rády Judit

Rády Judit

 

 Szinte tősgyökeres újpesti vagyok. Itt élek három éves korom óta, itt jártam általános iskolába, s mikor megszereztem a tanítói diplomám, a Bajzába kerültem vissza. Pályakezdőként két évig napközis nevelőként, majd nyolc éven át tanítóként próbáltam minél szélesebb ismereteket, tapasztalatokat gyűjteni a pedagógus hivatásról. Tanári diplomát szereztem, így a következő tizenkét évben felső tagozaton magyart tanítottam, illetve munkaközösség-vezető, majd igazgatóhelyettes lettem. Húsz év után döntöttem úgy, hogy a „Szent János”-ban folytatom tovább a pályámat. Jelenleg magyart tanítok, és ellátom a z igazgatóhelyettesi teendőket is.

Nevelési stratégiám alappillérei a következetesség, az elfogadás, a fegyelem és a humor.

Oktatómunkámban a „régi”, bevált, hatékony módszereket szívesen ötvözöm a modern – akár kísérleti – elképzelésekkel.

Tanítványaim számtalan vidám, megható, boldog perccel ajándékoztak meg harmincegy év alatt, ennek köszönhető, hogy a néhány kudarc vagy súlyos csalódás ellenére még mindig a pályán vagyok.

Ennyi év után már nincsenek olyan illúzióim és reményeim, mint pálykezdőként, de hinnem kell abban, hogy nem véletlenül vagyok itt, s hogy van még feladatom.

Sebestény Zsófia

Sebestény Zsófia
Nagy családban nőttem fel, mindig sok időt töltöttem gyerekek között, így már elég korán a pedagógus pálya kezdett vonzani.

 2017-ben végeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító szakján. 

Rövid külföldi kitérőm után, 2018 szeptemberében kezdtem dolgozni az iskolában. 

Napközis foglalkozások mellett több tantárgy tanítására is volt már lehetőségem az elmúlt tanévekben. 

Közel állnak hozzám a művészeti tárgyak, a természet és a magyar nyelv szeretet is. Fontosnak tartom a személyközpontú oktatást, minden gyermekekből kihozni a legjobbat, azt az egyedi kincset ami benne rejlik. 

Játékos, élmény alapú módszerek alkalmazásával igyekszem színesíteni az órákat. 

Munkám során szeretnék a tudás mellett egy biztos alapot, maradandó értékeket is átadni a tanulóknak. 

Hálás vagyok, hogy egy hívő, összetartó tanári és szülői közösséggel dolgozhatok együt.  

“A diák, de a tanár is aranyásó, minden egyes találkozás alámerülés a tárnába, mely valahol magában rejti a kincset melyért érdemes volt megszületni, világra jönnie a gyermeknek és neked is, hisz általad születik a növendéked tehetségéből mindaz mi mozgásban tartja, szebbé teszi a világot."

(Böjte Csaba)

Selmeci Zsolt

Selmeci Zsolt
Testnevelőtanár vagyok.

Több alap-, közép- és felsőfokú intézményben tanítottam.
 
Jelenleg ebben az intézmėnyben tanītom a testnevelés tantárgyat. A gyerekek ügyesek, szorgalmasak. Kiváló vezetőim ės kollėgáim vannak.
Szeretek itt tanítani.

Singh-Bahadur Mónika

 
2017-ben csatlakoztam a tantestülethez. A felső tagozaton tanítok matematikát, emellett nagy örömmel végzem osztályfőnöki munkámat is.

A rám bízottakat szeretném a becsületes munkára és az önzetlen szeretet mindennapi megélésére nevelni.

„Ha belelátnánk egymás szívébe és látnánk egymás küzdelmeit, azt hiszem, finomabban, több szeretettel, megértéssel, tisztelettel és gondoskodással bánnánk egymással.” (Marvin J. Ashton)

Szeitz Rebeka

Budapestre a tanulmányaim révén kerültem, az ELTE- TÓk szakán végeztem. A Szent János Katolikus Általános Iskola és Óvoda az első munkahelyem. Hívő emberként fontosnak tartottam, hogy egy egyházi iskolában dolgozzak, hogy a vallásos értékrendet közvetítsem a gyerekek felé. 

A tanóráimba mindig próbálom belecsempészni a zenét, a játékos gyakorlást, a kézműves tevékenykedtetést. Fontosnak tartom a közösségi játékokat, a kooperációs gyakorlatokat.

Szilveszter Csilla

Szilveszter Csilla
2016-ban végeztem az ELTE-n angol-német tanárként. Eddigi pályafutásom alatt sok korosztályt tanítottam már mindenféle nyelvi szinten.

Örömmel tölt el, hogy ebben az iskolában olyan környezetben dolgozhatok, ahol hitemet is megélhetem, tovább adhatom. Tanóráimon fontosnak tartom a játékos nyelvoktatást, így diákjaim élvezettel tanulhatják meg az angol nyelvet.

Szabadidőmben szeretek olvasni, főzni, a természetben sétálni és zarándokolni.

Tajtiné Kiss Anita Anna (tartósan távollévő)


Egész gyermek- és fiatalkoromat az az olthatatlan vágy kísérte végig, hogy pedagógusként dolgozzam. Egy jászsági faluból kikerülve, a tanítói diplomámat az ELTE-TÓK-on szereztem. Hívő keresztényként fontosnak tartottam, hogy olyan iskolában kezdjem életpályámat, ahol teljesen át tudom adni önmagam- így kerültem a „Szent János” falai közé 2017-ben. Munkám megkezdésével egyidejűleg beiratkoztam az Egri Hittudományi Főiskola Hittanár- és nevelőtanár szakra, mellyel még inkább arra törekedtem, hogy alaposabban megismerjem hitemet és azt hitelesebben adjam át a jövő nemzedékének.

Mindezek mellett hű maradtam falumhoz, ahol a helyi cserkészcsapatot irányítom. Pedagógusi munkámban igyekszem minél jobban kamatoztatni a cserkészmódszereket.

Tanításom lelkületét igyekszem a következő két idézettel bemutatni:

„Bátorítsátok a kislelkűeket,(…) tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. / 1 Tesz 5,14/

„Szeress nagyon, szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul.” /Prohászka Ottokár/

Tomka Bea

Tomka Bea
2018 óta dolgozom az iskolában gyógypedagógusként, de az iskola életében szülőként már több, mint 10 éve részt veszek. A gyereknevelés hosszú évei után ez az első munkahelyem, számomra sokat jelent, hogy közös értékrend, közös világnézet szerint kísérjük, neveljük a ránk bízott gyermekeket. A gyerekekkel való munkában fontos számomra a rendszerszemlélet, amely a gyermek viselkedését nem önmagában, hanem a családjával, valamint a közvetlen és a tágabb környezetével való kölcsönhatásban értelmezi.

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

(Tari Annamária)

Tuba Zsuzsa


2020. november közepe óta dolgozom az iskolában.

Jól érzem magam ebben a segítőkész tantestületben.

Lényeges számomra az értékek átadása, példamutatás,

fegyelem és következetesség.

Azért szeretek tanítani, mert minden nap új kihívásokat

tartalmaz.

Viczenik Anna


„Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.”  (Mt 18, 21-22)

2001-ben végeztem tanulmányaimmal a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda felső tagozatán tanítok magyart és történelmet, illetve egy későbbi, általános iskolai oktatásra vonatkozó képesítésem alapján olykor hittant is.

Oktató-nevelő munkám során igyekszem a gyerekek teljes személyiségét kibontakoztatni, erősségeikre alapozva járni a tanulás-tanítás útját. Az oktatási területet tekintve a saját tanulási és információszerzési technikák, módszerek megtalálását és alkalmazását, az összefüggésekben való gondolkodást tartom a diákok szempontjából kiemelt fontosságúnak. Nevelési céljaim között az empátiára, szociális érzékenységre, „jót tevésre” való buzdítás és példaadás, illetve az Istentől kapott „talentumok” nem kizárólag az egyén, hanem a szorosabb és tágabb közösség szolgálatába állítása igényének kialakítása áll az első helyen. Mindkét területen annak elfogadásával, hogy a hibázás a tanulás része.